TECHNIKA I TECHNOLOGIA

DOFINANSOWANIE UNIJNE

International Energy Cooperation Sp. z o.o. podpisała z NCBiR umowę o numerze POIR.01.01.01-00-0371/16-00 na dofinansowanie projektu "Opracowanie demonstratora innowacyjnego czujnika wodoru opartego na nanokompozytowej warstwie C-Pd"

Informacja o wyniku postępowania przetargowego pt. "Opracowanie technologii, w procesach PVD, wytwarzania nanokompozytowych warstw układu materiałowego C-Pd, wraz z przeprowadzeniem badań mikroskopowych powstałych warstw i przeprowadzeniem charakteryzacji", opublikowanego w dniu 28.01.2018 r. w Bazie Konkurencyjności, pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084556#info

Wybrano ofertę: całkowitą Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, NIP: 525-000-88-50, otrzymaną 26.02.2018 r. W procesie negocjacji ustalono cenę 120.000,00 zł brutto.